Teenuse tingimused

1. Üldsätted

1.1. Järgnevad tingimused kehtivad MTÜ Laps ja Eneseteostus (edaspidi ka Teenusepakkuja) ja kõigi isikute vahel, kes kasutavad teenusepakkuja teenust või broneerivad teenuse kasutamist (edaspidi Klient). 

1.2. Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt muuta ja täiendada teenuse tingimusi, avaldades uued tingimused veebilehel. Juhul, kui Klient on esitanud tellimuse enne uute tingimuste jõustumist, siis kehtivad Kliendile ostu sooritamise hetkel kehtinud tingimused.

1.3. Teenuse ostmisele kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

1.4. Teenuseosutaja kasutab Kliendi isikuandmeid vaid seoses teenuse pakkumisega ning ei edasta neid kolmandatele osapooltele.

2. Teenuse broneerimine

2.1. Klient valib endale sobivad mängutoa ja koostöötamisruumide külastamise ajad Teenuseosutaja poolt osundatud veebilehel.

2.2. Teenuseosutaja saadab Kliendi poolt broneerimisel märgitud e-posti aadressile broneeringu kinnituse.

3. Teenuse eest tasumine

3.1. Teenuseosutaja saadab Kliendi poolt broneerimisel märgitud e-posti aadressile makseinfo.

3.2. Klient maksab teenuse eest pangaülekandega või sularahas viie (5) päeva jooksul arve saamise hetkest arvates.

4. Broneeringu tühistamine

4.1. Kliendil on õigus enda poolt tehtud broneeringuid tühistada, saates e-kiri aadressile parentscoworking@gmail.com ja märkides kirjas, milliseks ajaks tehtud broneeringut tühistada soovitakse.

4.2.  Kui klient tühistab broneeringu vähemalt 24 tundi enne broneeritud aja algust, siis ei kaasne Kliendile broneeringu tegemise ja tühistamise eest rahalisi kohustusi. 

4.3. Kui klient tühistab broneeringu 12-24 tundi enne broneeritud aja algust, esitab Teenuseosutaja Kliendile arve 50% ulatuses summast, mis oleks kuulunud antud broneeringu eest maksmisele.

4.4. Kui klient on juba tasunud hoidja ja koostöötamisruumi eest, kuid tühistab broneeringu vastavalt punktidele 4.2. või 4.3., siis loeb Teenuseosutaja antud broneeringu summa vastavalt kas 100% või 50% ulatuses Kliendile ettemaksuks järgmiste kordade eest, kui Klient soovib Teenuseosutaja teenust kasutada. Kui Klient ei soovi jätta summat ettemaksuks, tagastab Teenuseosutaja summa juhul, kui klient annab vastavast soovist teada, ning Kliendil puuduvad võlgnevused Teenuseosutaja ees.

5. Teenuse osutamine

5.1. MTÜ Laps ja Eneseteostus osutab teenust, mille käigus pakutakse Kliendile võimalust jätta oma laps lapsehoidja hoolde mängutuppa ning kasutada samal ajal ise Teenuseosutaja koostöötamisruume.

5.2. Teenust osutatakse tööpäevadel kell 9-17, 2-tunniste aegade kaupa. Eraldi kokkuleppe korral võib teenuse osutamine toimuda ka muudel aegadel.

5.3. Teenuseosutaja ei taga lastele toitlustust, kuid hoidjad on valmis toitma last talle kaasa pandud toiduga. 

5.4. Teenuseosutaja ei taga lastele magamise võimalust, kuid kokkuleppel ja olenevalt laste arvust on lapsel võimalik puhata vaikses ruumis. Kliendil on võimalik panna laps ka õue akna taha enda vankrisse magama. Lapse õues magamise ajal vastutab tema ohutuse eest lapsevanem. 

5.5. Teenuseosutajal on õigus keelduda teenuse osutamisest haigusnähtudega lastele.